Basit Yaralama

//

Av. Emrecan Genez

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda 86. maddenin 2. fıkrası altında tanımlanan basit yaralama, yaralanmanın sonucunun hafif olmasıyla ilgilenir. Eğer yaralanma basit bir tıbbi müdahaleyle tedavi edilebiliyorsa, bu basit yaralama olarak adlandırılır.

Basit Yaralama Nedir, Nasıl Gerçekleşir?

Bu yaralama türü, kasıtlı hareket sonucu ortaya çıkar. Örneğin saç çekme, yumruk ya da tokat atma, ısırmak gibi eylemler basit yaralama kategorisine girebilir. Ancak bu yaralanmaların hafif olması ve basit tıbbi müdahaleyle tedavi edilebilir olması gerekir.

Eğer daha ciddi bir müdahale gerekiyorsa, bu durumda daha ağır bir suç söz konusu olabilir.

Basit Yaralamanın Unsurları Nelerdir?

Basit yaralama, kasten yaralama suçunun bir türüdür ve bu suçta yer alan temel unsurlar bu tür için de geçerlidir.

Bu eylem, hukuka aykırı ve kusurlu bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Bir kişinin basit yaralama eyleminde bulunabilmesi için, bir başkasının vücudunda acıya ya da sağlık/algı problemlerine yol açan hareketlerde bulunması gerekir. Bu hareketler kasıtlı olmalı ve Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen meşru savunma gibi hukuka uygunluk sebepleri altında olmamalıdır.

Basit Yaralama Suçu ve Cezası

Basit darp suçu için belirlenen ceza, 4 aydan 1 yıla kadar hapis ya da adli para cezasıdır. Hâkim, bu cezayı belirlerken özgürdür. Sanığa ya hapis ya da para cezası verilebilir.

1 yıldan kısa hapis cezaları “kısa süreli hapis” olarak adlandırılır. Bu tür cezalar, Türk Ceza Kanunu’nun 50. maddesi uyarınca, diğer yaptırımlara dönüştürülebilir. Örneğin, eğitim almak veya kamu hizmetinde çalışmak gibi.

Adli para cezası, basit yaralama suçunun bir ceza türü olarak Türk Ceza Kanunu’nda 86. madde 2. fıkra kapsamında belirlenmiştir. Para cezası, 4 aydan 1 yıla kadar bir süre için hesaplanabilir. Gün başına ceza miktarı, 20 TL ile 100 TL arasında olup, sanığın mali durumuna bağlıdır. Ceza miktarının ne kadar olduğunu hesaplarken, ayların günlük olarak çevrilmesi ve sonra bu gün sayısı ile günlük ceza miktarının çarpılması gerekir.

Basit Yaralama: Uzlaşma, Zamanaşımı ve Diğer Detaylar

1. Uzlaşma:

 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 253. maddede belirtilen uzlaşma, bir suç şüphesinin var olduğu durumlarda, dosyanın uzlaştırmacıya gönderilmesi ve tarafların anlaşmasıdır.
 • Kasten yaralama suçunun bazı hükümleri, uzlaşma kapsamında değerlendirilir. Uzlaşma sağlanırsa detaylı bir rapor, uzlaştırma bürosuna verilir. Uzlaşılmazsa, uzlaşma olmadığı rapor edilir.

2. Zamanaşımı:

 • Dava zamanaşımı: Basit yaralama suçunda, suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıl içinde dava açılmazsa, süre sonunda dava hakkı kaybolur.
 • Ceza zamanaşımı: Eğer ceza verilip infaz edilmemişse, 10 yıl sonunda cezanın uygulanması hakkı düşer.

3. Görevli Mahkeme:

 • Basit yaralama suçuna bakma yetkisi adliye ceza mahkemelerindedir.

4. Şikâyet:

 • Basit yaralama, şikâyete tabi bir suçtur. Suçun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikâyet hakkı olan kişinin şikâyetçi olması gerekmektedir. Aksi takdirde, yargılama yapılamaz.
 • Şikâyet, hüküm verilene kadar geri alınabilir, ancak bu, karşı tarafın da onayını gerektirir.

Sonuç

 • Basit yaralama, Türk Ceza Kanunu’nda ele alınan ve kasten yaralamanın bir biçimi olan bir suçtur. Taksirle yaralama bu kapsamda değerlendirilmez.
 • Kanunda, basit yaralamanın tam olarak hangi eylemleri kapsadığı detaylandırılmamıştır. Bu eksiklik, yargı kararlarıyla doldurulmaktadır.
 • Bir eylemin basit yaralama olup olmadığına dair tespit, genellikle Adli Tıp Kurumu, ilgili üniversite bölümleri veya diğer uzman kurumlar tarafından hazırlanan raporlarla belirlenir.
 • Hâkim, bu raporları ve kendi mesleki bilgisini kullanarak bir karar verir. Eğer eylem basit yaralama kapsamına giriyorsa, Türk Ceza Kanunu’nun 86/2. maddesi uygulanır.

Yorum yapın