Ceza Mahkemelerinde Adli Tatilde Süreler

//

Av. Emrecan Genez

Adli tatil, ceza mahkemelerinin normal işleyişlerini durdurduğu ve kanunda sayılan acele işlerin yapıldığı zaman aralığıdır. Türkiye’de adli tatil, Ceza Muhakemeleri Kanununun 331. Maddesi gereğince 20 Temmuz 2023 ve 31 Ağustos 2023 tarihleri arasındadır. Bu tarihler arasında mahkemeler faaliyetlerini durdurmaktadır. Adli tatiller, adalet sisteminin düzenli çalışmasını sağlamak için önemlidir. Personel dinlenme fırsatı bulurken, aynı zamanda dava dosyalarının ve yargılama süreçlerinin daha verimli yönetilmesine olanak tanır.

Adli Tatile Tabi olan Ceza Mahkemeleri Hangileridir?

Ceza Muhakemeleri Kanununa göre adli tatile tabi olan mahkemeler şu şekildedir;

 1. Asliye Ceza Mahkemeleri
 2. Ağır Ceza Mahkemeleri
 3. Özel Kanunlarla Kurulan Diğer Ceza Mahkemeleri
 4. Devlet Güvenlik Mahkemeleri (mülga)
 5. Çocuk Mahkemeleri

Bu mahkemeler kanunda belirtilen işlerle alakalı işlemlerini, adli tatil süresi boyunca işlemlerini askıya alırlar.

Adli Tatile Bağlı olmayan Ceza Mahkemesi İşleri Hangileridir?

Adli tatil süresi içerisinde ceza mahkemeleri işlemlerin çoğunu durdurmaktadır. Kanunda sayılan bazı iş ve işlemler açısından adli tatil hükümleri geçerli değildir.  Adli tatil, yargı örgütüne kolaylık sağlamak ve mevcut iş yükünü azaltmak için verilmiştir. Tutuklu işleri başta olmak üzere bazı adli işlemler adli tatil süresi içerisinde olup olmadığına bakılmaksızın görülmelidir. Adli tatile tabi olmayan işler şunlardır;

 • Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından tutuklu dosyalarına ilişkin incelemeler
 • Yargıtay tarafından tutuklu dosyalarına ilişkin incelemeler
 • Soruşturma dosyalarına ilişkin işlemler
 • Tutuklu işlere ilişkin kovuşturma dosyaları işlemleri
 • İvedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne şekilde yerine getirileceği Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemler, adli tatile bağlı değildir. Bu iş ve işlemlerde süreler işlemeye devam eder.

Ceza Davası Mahkemeleri Adli Tatile bağlı işler
Ceza Davası Mahkemeleri Adli Tatile bağlı işler

Adli Tatile Bağlı olan Ceza Mahkemesi İşleri Hangileridir?

Ceza muhakemeleri kanunun 331. Maddesinin 4. Fıkrasında sayılan işler adli tatile tabidir. Bir üstteki paragrafta belirttiğimiz adli tatile bağlı olmayan ceza işlerinden olmaması koşuluyla, belirteceğimiz şu yargısal iş ve işlemlerine ilişkin süreler adli tatil boyunca işlemez;

 • Savunma Dilekçesi Sunulması,
 • Katılma talebinde Bulunulması,
 • İstinaf dilekçesi sunulması,
 • Temyiz Dilekçesi sunulması
 • İfade alınması,
 • Sorgu yapılması,
 • Her türlü tebligat işlemi yapılması,
 • Dosyanın başka bir mahkemeye gönderilmesi,
 • Yargıtay’a gönderilmesi

İşlemlerinde adli tatil süreleri işlemez.

Adli Tatile Bağlı olan Ceza Mahkemesi İşlerinde süreler ne kadar uzar?

Ceza muhakemeleri Kanununa göre, normal süre bitimi adli tatil sürelerine denk gelen iş ve işlemlerle alakalı süreler üç gün uzatılmış sayılır. Verilen bu üç günlük süre adli tatilin bitiminden itibaren başlar.

Yorum yapın