Hakkımda

Emrecan Genez

Ceza Avukatı

Ceza hukuku, Boşanma Hukuku ve Şirketler Hukuku alanında birçok seminer ve eğitime katılmıştır. Ayrıca Ceza hukuku alanında uzlaştırma sertifikasına sahip olup ceza dosyalarında Uzlaştırmacı olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Lise öğrenimini Işıklar Askeri Lisesi’nde tamamlamış 2010 yılında mezun olmuştur. Devamında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim görmüş ve mezun olmuştur. Lisans eğitimi esnasında Hukuk Klinikleri biriminde gönüllü olarak hizmet vermiş ve hukuk pratiğini geliştirmiştir.

Sertifika ve Eğitimler

Avukat Emrecan GENEZ Sertifika ve Eğitim
Adalet Bakanlığı Resmi Uzlaştırmacılık

Uzlaştırmacı, bir uyuşmazlığı çözme konusunda taraflara yardımcı olan kişidir. Uzlaştırmacılar, taraflar arasındaki uyuşmazlıkta diyaloğu kolaylaştırır, problemleri anlamaya çalışır, tarafların pozisyonlarını ve menfaatlerini belirler ve ortak bir çare bulunmasını kolaylaştırır.

Uzlaştırma, birçok alanda kullanılan bir alternatif sorun çözmeyöntemidir. Taraflar, yargılama haricinde , daha çabuk, daha az zahmetli ve daha ekonomik bir şekilde sorunlarını çözmek için uzlaştırmacıya başvururlar. Uzlaştırmacı, tarafsızlık, gizlilik ve tarafların kendi çözümünü üretme özgürlüğü gibi prensiplere dayanarak süreci yönetir.

Avukat Emrecan GENEZ Sertifika ve Eğitim İstanbul Barosu
İstanbul Barosu Aile Hukuku Eğitimi ve Sertifikası

Aile avukatı, aile hukukuyla ilgili konularda hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunan avukattır. Aile hukuku, boşanma, mal paylaşımı, velayet, nafaka, evlat edinme, vesayet gibi aile ilişkilerini ve aile birliğini ilgilendiren konuları kapsar.

Aile avukatları, müvekkillerine aile hukukuyla ilgili konularda uzmanlık sağlarlar. Bu kapsamda, evlilik öncesi sözleşmeler, boşanma davaları, çocukla ilgili anlaşmazlıklar, miras ve mal paylaşımı gibi konularda hukuki danışmanlık sunarlar. Ayrıca, müvekkillerini mahkemelerde temsil eder ve hukuki süreçlerde onları yönlendirirler.

Avukat Emrecan GENEZ Sertifika ve Eğitim
Adalet Bakanlığı Resmi Arabuluculuk

Arabulucu, taraflar arasında bir uyuşmazlığın olması durumunda taraflara yardımcı olan uzman kişiye denir. Arabulucu, taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırır, sorunları anlamaya çalışır, tarafların ihtiyaçlarını ve çıkarlarını belirler ve tarafların kendi çözümünü üretmesine yardımcı olur.

Arabuluculuk, anlaşmazlıkları çözmek veya uzlaşmaya varmak için kullanılan alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Taraflar, mahkeme sürecine başvurmadan önce arabulucuyla bir araya gelir ve anlaşmazlıklarını çözmek için birlikte çalışırlar. Arabulucu, tarafsızlık, gizlilik ve tarafların kontrolü ilkesi temelinde çalışır.

Avukat Emrecan GENEZ Sertifika ve Eğitim İstanbul Barosu
Ceza Muhakemeleri Kanunu Eğitimi ve Sertifikası

Ceza avukatı, ceza hukukuyla ilgili konularda uzmanlaşmış avukattır. Ceza hukuku, suç işleyen kişilerin yargılanması, ceza davalarının açılması ve yürütülmesi, savunma stratejilerinin oluşturulması gibi konuları içerir.

Ceza avukatları, müvekkillerini suçlama, tutuklama, gözaltı, soruşturma, tutukluluk, mahkeme süreci ve ceza infazı gibi aşamalarda temsil eder ve savunma yaparlar. Müvekkillerinin haklarını korur, adil bir yargılanma süreci sağlamak için gerekli adımları atarlar ve en iyi savunma stratejisini geliştirirler.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Hemen Danışın