Mühür Kırma (Mühür Fekki) Cezası

//

Av. Emrecan Genez

Mühür Kırma (Mühür Fekki) Suçu Nedir?

Mühür kırma (mühür fekki) suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 203. maddesinde tanımlanan ve kamunun otoritesinin korunmasını amaçlayan bir suçtur. Bir yerin veya eşyanın kanun veya yetkili bir makam tarafından korunması veya değişiklik yapılmaması için mühürlenmesi, bu mühürlü alana izinsiz müdahalede bulunulması durumunda işlenen bir suçtur.

Mührün bozulması, kırılması ya da mühre fiilen dokunulmasa bile mühürleme amacına aykırı hareket edilmesi suçun oluşmasına yeterlidir.

Mühür Kırma Suçu Unsurları Nelerdir?

Mühür bozma suçunun gerçekleşmesi için şu unsurların varlığı gerekir:

  1. Mührün Yetkili Makam Tarafından Konulması: Mühür, kanun veya yetkili makamların emriyle konulmuş olmalıdır. Belediye, Kaymakamlık, Valilik ve diğer kamu kurumları gibi yetkili kurumlar bu yetkiye sahiptir.
  2. Yasal Şartlara Uygun Mühürleme: Mührün konulduğuna dair resmi bir tutanak olmalı ve mühürleme işlemi yasal şekil ve şartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
  3. Mührün Amacına Uygun Konulması: Mühür, bir şeyin saklanması veya varlığının korunması amacıyla doğru yere konulmalıdır.
  4. Kasten Eylem: Mührü bozma suçu kasten işlenir. Failin, mühürleme amacına aykırı hareket etme kastıyla bu suçu işlemesi gerekmektedir.
  5. Mührün Fiziksel veya Amaca Aykırı Bozulması: Mührün kaldırılması, yerinden hareket ettirilmesi veya ipin koparılması gibi fiziksel müdahaleler mühür bozma suçunu oluşturur.

Mühür Bozma Suçunun Cezası Nedir?

TCK’nın 203. maddesi uyarınca mühür bozma suçunun cezası, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ya da adli para cezası olarak belirlenmiştir. Ancak her iki cezanın bir arada verilmesi mümkün değildir; mahkeme ya hapis ya da adli para cezası verir.

Mühür Kırma Suçunun Özellikleri

Zamanaşımı:

Mühür bozma suçu için zamanaşımı süresi 8 yıldır. Bu süre, suçun işlendiği tarihten itibaren başlar. 8 yıl içinde dava açılmaz veya dava sonuçlanmazsa, zamanaşımından dolayı dava düşer.

Uzlaşma:

Mühür bozma suçu, uzlaşmaya tabi olmayan suçlar arasındadır. Dolayısıyla uzlaşma prosedürleri bu suç için uygulanmaz. Tarafların uzlaşma iradesi, yargılama sürecini etkilemez.

Görevli Mahkeme:

Mühür bozma suçu nedeniyle açılan davalara bakmakla görevli mahkeme, asliye ceza mahkemesidir. Suçun işlendiği yerdeki asliye ceza mahkemesi bu davalara bakar.

Şikayete Tabi Mi?:

Mühür bozma suçu, şikayete tabi suçlar arasında yer almaz. Bu nedenle bu suç için şikayet süresi belirlenmemiştir. Suçun gerçekleşmesi durumunda, savcılık resen soruşturma başlatır.

Sıkça Sorulan Sorular

Su saati (sayacı) mühür kırma cezası ne kadar?:

Mühür bozma suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezasıdır.

Doğalgaz mühür bozma cezası ne kadar?:

Mühür bozma suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezasıdır..

Elektrik mühür bozma cezası ne kadar?:

Mühür bozma suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezasıdır.

Mühür Bozma Cezası Para Cezasına Çevrilebilir Mi?:

Eğer mühür bozma suçu için hapis cezası verilmişse, bu ceza adli para cezasına çevrilemez. Ancak, hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya cezanın ertelenmesi gibi diğer yasal yollarla cezanın infazı etkilenebilir.

Mühür bozma suçu memuriyete engel mi?:

Eğer mühür bozma suçu nedeniyle alınan ceza 1 yıldan fazla ve bu ceza kesinleşirse, ilgili kişi memuriyete atanamaz. Eğer kişi halihazırda bir memur pozisyonunda ise, bu pozisyondan men edilir.

Yorum yapın