Nafaka Ödemeyen Baba Çocuğunu Görebilir Mi?

//

Av. Emrecan Genez

Çocuğa Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Çocuğa mahkemece belirlenen nafakanın gününde/zamanında ödenmemesi durumunda, borçlunun ödeme emrini aldıktan bir ay içerisinde nafakayı ödemediği tespit edilirse, 3 aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırılabilir.

Bu durum, İcra ve İflas Hukuku çerçevesinde değerlendirilir ve tazyik hapsi, adli sicile işlenmez; bu nedenle kişinin sabıkasında görünmez.

Ayrıca bu cezanın ertelenmesi ya da paraya çevrilmesi gibi opsiyonları bulunmamaktadır.

Nafaka Ne Kadar (Kaç Ay) Ödenmezse İcraya Verilir?

Nafaka ödemesi yapılmadığında icra mahkemesine şikayette bulunma hakkı üç ay içerisindedir. Eğer bu süre zarfında şikayet edilmezse, şikayet hakkınızı kaybedersiniz.

Bu nedenle nafakanın ödenmesi gereken vade tarihinden itibaren üç aylık süreyi dikkate alarak hareket etmek önemlidir.

Nafaka Ödenmemişse Nereye Başvurulur?

  • Nafakanın Tahsili İçin: Nafaka alacaklarının tahsil edilmesi amacıyla İcra Dairesine başvurulmalıdır. Nafaka yükümlülüğü yerine getirilmediğinde tedbir nafakası için ilamsız, yoksulluk ve iştirak nafakası gibi diğer nafaka türleri içinse ilamlı icra takibi yolunu izleyebilirsiniz.
  • Nafaka Borçlusunun Cezalandırılması İçin: Nafakanın ödenmemesi halinde ve bu sebeple cezalandırılmasını talep etmek isterseniz, İcra (Ceza) Mahkemesine müracaat edebilirsiniz.
  • Tazyik Hapsi Talebi: Eğer icra takibine rağmen nafaka alacağınız tahsil edilemiyorsa, nafaka yükümlüsünün tazyik hapsine tabi tutulmasını talep edebilmek için icra mahkemesine başvuru yapabilirsiniz.

Nafaka Borcu Zamanaşımı

Nafakanın ödenmesine dair mahkeme hükmünün kesinleştiği tarihten itibaren bu alacak için 10 yıllık bir zamanaşımı süresi bulunmaktadır.

Nafaka alacakları, diğer bazı alacaklar gibi zamanaşımına uğrayabilir. Bu alacakların zamanaşımına uğramaması için belirli bir süre içerisinde icra takibine alınması gerekmektedir.

Nafaka Ödememenin Cezası Nedir?

Nafaka ödememek, Türk Medeni Kanunu’na göre bir suçtur ve belirli yaptırımları vardır. Özellikle nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen borçlular için yasal olarak tazyik hapsi uygulanabilir. Mahkeme kararı ile belirlenen nafaka miktarını ödemeyen borçlular, alacaklının şikayeti üzerine 3 aya kadar tazyik hapsine çarptırılabilirler.

Ancak, bu hapsin uygulanmasının ardından borçlu nafakayı öderse hemen tahliye edilir. Ayrıca, borçlu tarafından nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açılmışsa ve dava süreci devam ediyorsa, bu durumu göz önünde bulundurarak tazyik hapsinin tatbiki davanın sonucuna kadar ertelenebilir.

Eğer borçlu, nafakayı ödememesine rağmen icra takibine karşı koymaya devam ederse, bu durumda alacaklı tarafından icra ceza mahkemesinde dava açma hakkı bulunmaktadır.

Tazyik Hapsi Nedir?

Tazyik hapsi, borçlu olan kişinin belirli bir edimi yerine getirmemesi durumunda, bu yükümlülüğü yerine getirmeye teşvik etmek amacıyla uygulanan hukuki bir yaptırımdır.

Ancak bu, sıradan bir para borcundan kaynaklanan bir durum değildir. Özellikle Türk hukukunda, ödeme kapasitesi bulunmasına rağmen nafaka borçlarını ödemeyen bireyler için uygulanabilir. Mahkeme kararının ardından, borcunu ödemekten kaçınan borçlular tazyik hapsi ile karşı karşıya kalabilirler. Bu yöntem, borçlunun yükümlülüğünü yerine getirilmesi amacıyla uygulanan bir zorlama yöntemidir.

Nafaka Ödemeyen Baba Çocuğunu Görebilir Mi?

Bir baba nafaka borcunu ödemiyor olsa bile, bu, çocuğunu görmesinin engellenmesi anlamına gelmez. Çocuğun babasıyla olan ilişkisini, nafaka ödemeleriyle bağdaştırmak yanlıştır.

Eğer bir baba tarafından nafaka verilmezse, bu durumda alacaklı tarafından hukuki yollarla başvuru yapılmalıdır. İcra takibi başlatılabilir ve hatta ödeme emri gönderilmesine rağmen borcunu ödemeyen baba aleyhine ceza davası da açılabilir. Ancak, bu durumun çocukla olan ilişkiyi kesintiye uğratmaması gerekir.

Çocuğun her iki ebeveyniyle de sağlıklı bir ilişkisi olması için, nafaka yükümlülükleri ve çocuğun görmesi birbirinden ayrı değerlendirilmelidir.

Nafaka Ödenmezse Hapis Cezası Var Mıdır?

Nafaka borçlarının ödenmemesi durumunda, doğrudan bir hapis cezası söz konusu değildir. Ancak bu durumda uygulanan ceza, hapsen tazyik cezasıdır. Hem hapis cezasında hem de tazyik hapsinde bireyin cezaevine konulması söz konusu olabilir. Ancak bu iki cezanın uygulandığı durumlar ve etkileri farklıdır.

Özetle, nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen bir birey doğrudan bir hapis cezasıyla karşılaşmaz, ancak tazyik hapsiyle karşı karşıya kalabilir.

Geçmişe Dönük Nafaka Talep Edilebilir Mi?

Eğer nafakaları ödenmemiş bir birey iseniz, son 10 yıllık süre zarfında bu ödenmemiş nafakalar için geriye dönük dava açma hakkınız bulunmaktadır. Eğer geçerli sebeplerle dava açılırsa, bu nafakaların toplu bir şekilde ödenmesi mümkündür.

Eğer bu hakkınızı kullanmayı düşünüyorsanız, konuyla ilgili detaylı bilgi ve rehberlik için bir hukuk uzmanına başvurmanız tavsiye edilir.

Yorum yapın