Vekalet Ücreti Hesaplama

//

Av. Emrecan Genez

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”6″ iframe=”1″]

Vekalet Ücreti Nedir?

Vekalet ücreti, avukatların, iş sahiplerine sağladıkları hukuki hizmetler karşılığında aldıkları ücrettir.

Bu fiyat, Borçlar Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda, özellikle 164. maddeye göre düzenlenir ve avukatın verdiği hizmetin karşılığı olan bir meblağ veya değeri temsil eder.

Nispi Vekalet Ücreti Nedir?

Nispi vekalet ücreti, avukatın sunduğu hizmetler karşılığında ödenecek ücretin, dava konusu paranın veya uyuşmazlık konusu değer üzerinden belirli bir yüzdelik oranla hesaplandığı bir ücretlendirme yöntemidir.

Bu ücretlendirme tarzı, dava veya uyuşmazlık konusunun mali değeri ile doğrudan ilişkilidir, bu yüzden davaya özgü bir finansal değerlendirme gerektirir.

Her yıl Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan avukatlık asgari ücret tarifesi, bu tip vekalet ücretlerini düzenleyen kılavuz niteliğindedir.

Maktu Vekalet Ücreti Nedir?

Maktu vekalet ücreti, diğer taraftan, avukatın sunduğu hizmetler karşılığında sabit bir miktarın ödendiği bir ücretlendirme yöntemidir. Bu ödeme şekli, uyuşmazlığın veya davaya konu olan şeyin mali değerine bağlı değildir. Yani, davanın finansal büyüklüğü ne olursa olsun, avukata ödenecek ücret sabittir.

Bu ücretlendirme yönteminde, uyuşmazlık konusunun değeri değil, yapılacak işlemin türü esas alınır. TBB tarafından her yıl belirlenen ve açıklanan avukatlık asgari ücret tarifesinde, maktu vekalet ücretlerine yönelik detaylı bilgilere ve sabit ücret miktarlarına ulaşılabilir.

Bu ücret türleri, hizmetlerin niteliğine ve kompleksliğine bağlı olarak farklılaşabilir, bu yüzden her iki vekalet ücreti türü de TBB tarafından yıllık olarak güncellenen bir tarife ile düzenlenir.

İcra Vekalet Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) tarafından belirlenen avukatlık asgari ücret tarifesi aşağıdaki şekildedir ve 2023 yılı için günceldir.

Tutar AralığıUygulanacak Oran
İlk 100.000,00 TL%16,00
Sonra gelen 100.000,00 TL%15,00
Sonra gelen 300.000,00 TL%14,00
Sonra gelen 500.000,00 TL%11,00
Sonra gelen 700.000,00 TL%8,00
Sonra gelen 900.000,00 TL%5,00
Sonra gelen 1.100.000,00 TL%3,00
Sonra gelen 1.300.000,00 TL%2,00
Sonra gelen 5.000.000,00 TL%1,00

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesini Kim Belirler?

Avukatlık ücretinin belirlenmesi, müvekkil ile avukat arasında, yıllık olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından açıklanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde (AAÜT) belirtilen miktar ve oranları aşmayacak şekilde ve ilgili yasalara uygun bir biçimde özgürce kararlaştırılabilir.

İcra Vekaletname Ücreti Hangi Tarihe Göre Hesaplanır?

İcra vekalet ücreti, hukuki sürecin tamamlandığı ve hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan hesaplama esas alınır.

Reddedilen Miktar Üzerinden Vekalet Ücret Hesaplama

Buna ”Karşı Vekalet” de denilmektedir. Vekalet ücretinin hesaplanmasında önemli iki husus vardır.

  • Birincisi, reddedilen tutarın vekalet ücreti, kabul edilen miktarın vekalet ücretinden fazla olamaz. Bu, davanın kısmen kabul edilip kısmen reddedildiği durumlar için geçerlidir.
  • İkincisi, eğer dava tamamen reddedilirse, tamamı üzerinden karşı vekalet ücreti çıkar. Bu, yargılamanın bütünlüğünü ve adil bir ücretlendirme sistemi sağlamak için gereklidir.

Örnek Hesaplama:

Dava Değeri: 220.000,00 TL için vekalet ücreti ne kadar?

  • İlk 100.000,00 TL için: %16 → 16.000,00 TL
  • Sonraki 100.000,00 TL için: %15 → 15.000,00 TL
  • Sonraki 20.000,00 TL için: %14 → 2.800,00 TL

Bu durumda toplam vekalet ücreti: 33.800,00 TL olur.

Yorum yapın