İstanbul Boşanma Davası Avukatı

Boşanma Davası Nedir?

İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne yakın konumda faaliyet gösteren avukatlık ofisimiz alanında uzman avukatlarıyla boşanma avukatı olarak müvekkillerine hizmet vermektedir. Boşanma sonrası mal paylaşımı, çocuk velayeti davası, nafaka davası, mali anlaşmalar ve diğer boşanma konuları gibi konularda yasal prosedürleri takip etmekte ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için sizi temsil etmekteyiz.

Bu yazımız boşanma davaları açısından rehber niteliğindedir. Boşanma süreci, evlilik birlikteliğini yasal olarak sona erdiren bir süreçtir. Adalet Bakanlığının istatistiklerine göre, mahkemelerde açılan boşanma davası sayısı bir önceki yıla nazaran yüzde beş artmıştır.  Türkiye’de toplam 53 ilde en çok açılan dava türü boşanma davaları ve aile mahkemeleri davalarıdır.

Boşanma davaları niteliği itibariyle çok önemli davalardır. Bir kişinin boşanma avukatı seçerken, avukatın tecrübesini ve uzmanlığını göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Avukatınızla muhakkak doğru ve açık bir iletişim kurabilmeli, sorularınıza yanıt alabilmeli ve endişelerinizi paylaşabilmelisiniz.

Genel hatlarıyla boşanma davası süreci nasıldır?

Boşanma davası, bir tarafın boşanma dava dilekçesini mahkemeye sunmasıyla başlar. Davayı açacak olan taraf, boşanma sebeplerini açıkça bildirmelidir. Bu nedenler arasında diğer eşin güven sarsıcı davranışları, aile içi şiddet, kültür farklılığı veya evlilik birliğinin temelden sarsılması gibi durumlar dilekçede yer almalıdır.

Hâkim ve mahkeme süreci: Açılan davanın ardından dava dilekçesi hakim tarafından incelenir. Hakim dava dilekçesinde ciddi eksikliklerin olması durumunda davayı doğrudan reddedebilir. Dava dilekçesinde eksikliklerin davanın reddini gerektirmemesi durumunda hâkim davayı açan tarafa eksiklikleri gidermesi için süre verebilir.

Herhangi bir eksikliğin olmaması durumunda hakim ön inceleme için bir duruşma günü belirler. Hakim ön inceleme duruşmasında tarafların taleplerini anlaşamadığı noktaları tespit eder. Hakim tarafları bu aşamada sulh olmaya teşvik edebilir.

Nafaka: Boşanma davası aşamasında, maddi açıdan güç durumda olan tarafa ekonomik destek sağlamak amacıyla nafaka ödemesi yapılabilir. Tarafların bu hususta talepte bulunmaları gerekmektedir. Talebin ardından hakim tarafların ekonomik durumunu inceler ve bu ekonomik duruma uygun olarak nafaka miktarı belirler.

Müşterek çocukların velayeti: Dava açan tarafların müşterek çocukları var ise, mahkeme hakimi tarafların talebi doğrultusunda velayet kararını verir. Hakim çocuk velayetini belirlerken sadece tarafların talebi ile bağlı değildir. Çocukların velayet durumu için asıl önemli unsur çocuğun üstün menfaatidir. Çocuğun üstün menfaati, çocuğun psikolojik, kültürel ve diğer birçok açından gelişimi için en faydalı olan durumun tespitidir.

Tarafların anlaşamaması durumunda hakim duruşmalara devam eder. Tarafların delillerini değerlendirir. Yapacağı değerlendirmeye göre de kararını verir. Yargılamanın gidişatını göre hakim tarafların boşanma talebini reddeder veya taraflarından birini haklı görüp diğer tarafı kusurlu görerek boşanma kararı verir.

Mal Paylaşımı: Evlilik süresince edinilen malların ve biriktirilen varlıkların adil bir şekilde bölüşülmesi önemlidir. Mahkeme, boşanma ile ilgili kararını verdikten sonra eğer taraflardan birinin bu yönde talebi var ise mal paylaşımını da gerçekleştirir. Mal paylaşımının doğru ve hakkaniyete uygun yapılması için tarafların mal varlıkları ile ilgili tahmini de olsa doğru hesaplama yapmaları ve taleplerini açık bir şekilde mahkemeye bildirmeleri gerekmektedir.

Boşanma davası ücreti ne kadardır?

Türkiye Barolar Birliği’nin hazırlamış olduğu avukatlık asgari ücret tarifesine göre çekişmeli boşanma davasının kazanılması durumunda avukata devlet tarafından belirlenen ve karşı tarafça ödenecek ücret 9200 Türk lirasıdır. İstanbul Barosu’nun hazırlamış olduğu tavsiye niteliğindeki avukatlık ücret tarifesine göre aile mahkemelerinde görülmekte olan çekişmeli boşanma davası avukat ücreti 52000 Türk lirasıdır.

Türkiye Barolar Birliği’nin hazırlamış olduğu avukatlık asgari ücret tarifesine göre anlaşmalı boşanma davasının kazanılması durumunda avukata devlet tarafından belirlenen ve karşı tarafça ödenecek ücret 9200 Türk lirasıdır. İstanbul Barosu’nun hazırlamış olduğu tavsiye niteliğindeki avukatlık ücret tarifesine göre aile mahkemelerinde görülmekte olan anlaşmalı boşanma davası avukat ücreti 35000 Türk lirasıdır.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz avukatlık ücretleri tavsiye niteliğinde olup, davanın niteliği ve avukatın size vereceği teklife göre avukatlık ücreti de değişmektedir.

Boşanma davası ne kadar sürer?

Boşanma davası, her davanın konusu yaşanan olayları açısından farklılık göstermektedir. Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan istatistiklere göre önceki yargı dönemi itibariyle bir boşanma davası ortalama 198 gün sürmektedir.

Boşanma davaları nasıl sonuçlanır?

Bakanlığın istatistiklerine göre Türkiye’de geçtiğimiz dönem itibariyle toplam 370829 adet boşanma davası ve aile mahkemesi davası açılmıştır. Bu açılan davalardan 81090 adet boşanma davası ve aile mahkemesi davası hakkında ret kararı verilmiştir.

Türkiye’de geçen dönem itibariyle açılan boşanma davası ve aile mahkemesi davalarından kabul edilen dava sayısı 219688 adettir.


Boşanma davası açmak için gerekenler nelerdir?

Boşanma davası açabilmek için yapılması gereken birtakım işlemler ve dava açmak için gerekli birtakım evraklar bulunmaktadır. Tarafların boşanma yönünde iradelerinin yanı sıra bu prosedürleri de takip etmesi yasal açıdan zorunludur.

Kişilerin boşanma davası açarken avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır ancak uzman desteği olmadan açılan boşanma davaları hak mahrumiyetlerine sebebiyet vermektedir. Yazımız devamında belirttiğimiz hususların muhakkak dava dilekçesinde yer alması gerekmektedir. Davanızı avukat ile takip ettiğinizde de; yazımız devamında belirttiğimiz konularda avukatınız sizden talepte bulunacaktır. Boşanma davası açmak için dikkat edilmesi gereken hususlar ve gerekli evraklar şu şekildedir;

  1. Dava dilekçesinde her iki tarafın da sırasıyla Adı, Soyadı, Kimlik Numarası, adresleri,
  2. Tarafların evlenme tarihi,
  3. Davanın açılacağı mahkemenin adı,
  4. Eğer müşterek çocuk/çocuklar var ise Adı, Soyadı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası,
  5. Eğer var ise çocuklara yapılan aylık masraf tutarı,
  6. Evlilik tarihinden başlamak üzere boşanmaya sebebiyet veren tüm olaylar,
  7. Kendisi veya çocuk için nafaka talebi dilekçede belirtilmelidir.