Blog

Süre Uzatım Dilekçesi Örneği

Süre Uzatım Dilekçesi, davalının süresi içerisinde cevap veremediği durumlarda mahkemeden ek süre talep ettiği dilekçedir. Süre uzatım dilekçesi örneği yazımız devamında yer almaktadır. ………………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE ESAS NO  : ………………… DAVALI                      : ………………… VEKİLİ                       : Av. Emrecan Genez DAVACI  : ………………… VEKİLİ                       : Av. ………………… KONU  : Cevap süresinin HMK madde 317 gereği 2 … Devamını Oku…

İsim Değiştirme Davası Nedir?

Kişinin adı, onun kişilik haklarına dahil olan vazgeçilmez unsurlardan biridir. Bu nedenle isme karşı yapılan ihlal, kişiliğin kendisine yapılan bir ihlal niteliğindedir. Kişilik hakkına bağlılığı dolayısıyla Türk Hukuku yönünden ana kural ismin değişmezliği olmakla beraber, bazı haklı sebeplerin varlığı neticesinde adın değiştirilmesi mümkündür. Kanun, bu dava hakkını haklı sebeplerin varlığına dayandırması nedeniyle somut olayın olguları … Devamını Oku…

Nafaka Artış Hesaplama Motoru (Yıllık)

Nafaka yıllık artış oranı, verilen nafaka miktarına uygulanacak zam oranını ifade eder. Nafakaya uygulanacak artış oranı taraflar arasında anlaşılarak belirlenebilir veya nafaka kararını veren mahkeme hâkimi tarafından belirlenebilir. Nafakaya uygulanacak artış oranı, nafakanın verildiği tarihe bir yıl eklenerek hesaplanır ve bu tarihten itibaren nafakanın bu artış oranıyla ödenmesi gerekmektedir. Amacı, verilen nafaka miktarının enflasyon karşısında … Devamını Oku…

Nafaka Ödemeyen Baba Çocuğunu Görebilir Mi?

Çocuğa Nafaka Ödenmezse Ne Olur? Çocuğa mahkemece belirlenen nafakanın gününde/zamanında ödenmemesi durumunda, borçlunun ödeme emrini aldıktan bir ay içerisinde nafakayı ödemediği tespit edilirse, 3 aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırılabilir. Bu durum, İcra ve İflas Hukuku çerçevesinde değerlendirilir ve tazyik hapsi, adli sicile işlenmez; bu nedenle kişinin sabıkasında görünmez. Ayrıca bu cezanın ertelenmesi ya da paraya … Devamını Oku…

Otopsi Rapor Sonucu Ne Zaman Çıkar?

Otopsi rapor sonuçlarının ne zaman hazır olacağını önceden belirlemek zordur. Bu, olayın özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Genel olarak, adli vakalarda otopsi raporu sonucunun çıkması daha uzun sürebilirken, olağan ölüm durumlarında sonuçların 1 gün içinde hazır olması beklenir. Ancak kesin bir süre vermek mümkün değildir, çünkü bu süreler olayın karmaşıklığına ve diğer faktörlere bağlı olarak … Devamını Oku…

Vekalet Ücreti Hesaplama

Vekalet Ücreti Nedir? Vekalet ücreti, avukatların, iş sahiplerine sağladıkları hukuki hizmetler karşılığında aldıkları ücrettir. Bu fiyat, Borçlar Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda, özellikle 164. maddeye göre düzenlenir ve avukatın verdiği hizmetin karşılığı olan bir meblağ veya değeri temsil eder. Nispi Vekalet Ücreti Nedir? Nispi vekalet ücreti, avukatın sunduğu hizmetler karşılığında ödenecek ücretin, dava konusu … Devamını Oku…

Kasten Yaralama

Kasten Yaralama Suçu Nedir? Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (5237 numaralı) 86. maddesinde yer almaktadır. Bu suç tipini diğer yaralama suçlarından farklı kılan esas özellik, adında da belirtildiği gibi, yaralamanın faili tarafından bilinçli ve kasten işleniyor olmasıdır. Bu tip yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir olmaması gerekmektedir. BTM ile giderilebilir yaralamalar basit yaralama olarak … Devamını Oku…

Vekaletname Süresi Ne Kadar?

Vekaletname, bir kimsenin bir diğerini vekil olarak atadığını gösteren, noter tarafından onaylanmış resmi bir belge olarak tanımlanır. Bu belge, vekil olarak atanan kişiye, vekalet verenin adına resmi işlemleri yürütme yetkisi verir. Türkiye Noterler Birliği görevlendirilen noterler tarafından düzenlenir. Vekaletname Çeşitleri Nelerdir? Vekaletname Çeşitleri Genel Vekaletname Tapuda yapılacak işlemlerle ilgili vekaletname Veraset ve intikal işlemlerine ilişkin … Devamını Oku…

Yaya Geçidi Cezası

Yayaya Yol Vermeme Cezası 2023 yılında yayalara yol vermemenin cezası 1917 TL olarak belirlenmiştir. Trafikte yayalara öncelik vermek, yasalar kadar insanlık görevidir de. Sürücülerin bu kurala uymamaları, ciddi trafik cezalarına neden olmakla birlikte, olası trafik kazalarını da beraberinde getirebilir. Bu nedenle, yayalara karşı daha saygılı ve dikkatli olunması, trafik güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. … Devamını Oku…

Çakı Taşımak Suç Mu?

Çakı Taşmak Suç Mu? Çakı taşımak, duruma ve çakının türüne göre suç teşkil edebilir. Kabahatler Kanunu kapsamında, zarar verebilecek nitelikte olan bıçak, çakı gibi aletler için 189 TL idari para cezası uygulanabilir. Ancak, 6136 sayılı kanuna göre, suç teşkil ediyorsa, bu durumda yasal işlemler başlatılabilir ve durum mahkemeye taşınabilir. Küçük Çakı Taşımak Suç Mu? Küçük … Devamını Oku…