Silecek Kaldırmak Suç Mu?

//

Av. Emrecan Genez

Silecek Kaldırmak Suç Mu?

Otomobil sileceklerinin yukarı kaldırılması, toplumda çeşitli sebeplerle sıkça rastlanan bir durumdur. “Araba sileceklerini kaldırmak bir suç mu?” sorusunun yanıtı, yaşanan spesifik duruma bağlı olarak değişebilir. Bazı durumlarda, sileceklerin kaldırılması yasal bir ihlal olarak görülebilir.

Park Halindeki Arabanın Silecekleri Neden Kaldırılır?

Arabanın sileceklerinin kaldırılması genellikle yanlış park etme durumlarına bir tepki olarak görülür. Bu, aracın park kurallarına uyulmadan veya başkasının alışılageldik park alanına park edilmesi gibi sebeplerle meydana gelebilir.

Eğer birisi başkasının yasal olarak korunan bir park alanına araç park ederse, bu durum mülkiyet hakkına bir müdahale olarak kabul edilir ve yanlış park etmiş sayılır. Ancak, eğer alan yasal olarak korunmuyor ve sadece bir kişi tarafından sürekli olarak kullanılıyorsa, bu kişinin hukuki olarak bir talep hakki olamaz.

Bu tür bir durumda, alanı kendi park yeri olarak gören kişi, başkası tarafından oraya araç park edildiğinde genellikle bir tepki olarak aracın sileceklerini kaldırabilir. Bu eylem, toplumda ‘silecek kaldırma’ olarak bilinir ve genellikle bir protesto veya uyarı işareti olarak görülür.

Araba Sileceği Kaldırmak Suç Mu?

Araba sileceğini kaldırmak, bir şahsın mülküne müdahale etmek anlamına gelir. Bu hareket, mala zarar verme suçu çerçevesinde değerlendirilebilir. Ancak, öncelikle bu eylemin mala zarar verme suçunun gerekliliklerini karşılaması gerekir.

Mala zarar verme suçu, 5237 numaralı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 151. maddesinde tanımlanmıştır.

Kanuna göre, bir kişinin başkasının taşınabilir ya da taşınamaz mülkünü kısmen ya da tamamen yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, bozmak, kullanılamaz duruma getirmek ya da kirletmek şeklindeki eylemleri, mağdurun şikayeti halinde cezalandırılmaktadır.

Bu suçun meydana gelmesi için yasada belirtilen eylemlerden birinin gerçekleştirilmesi yeterli olacaktır. Araba sileceğini kaldırmak, mala zarar verme suçunu oluşturabilecek tahrip etme, bozma, kullanılamaz hale getirme eylemlerini içerebilir.

Bu suç kasten işlenen bir suç olduğundan dolayı, kazaen işlenemez. Mağdur, olayı öğrendiği tarihten itibaren altı ay içinde şikayetçi olabilir ve suçlunun cezalandırılmasını talep edebilir.

Araba sileceğini kaldırmak eylemi, mala zarar verme suçu kapsamına girmeyen bir eylem olsa bile, bir başka kişinin taşınabilir malına yapılan bir müdahale olduğu için gerçekleştirilmemesi en doğrusudur.

Araba Sileceklerinin Kaldırılması Yasalara Aykırı Mı?

Araba sileceklerini kaldırmak, bazı durumlarda Türk Ceza Kanunu (TCK) çerçevesinde bir suç teşkil edebilir ve ceza davasına konu olabilir. Ancak, bu eylemin yasal yönünü sadece ceza davası olarak görmemek gerekir; aynı zamanda tazminat hukuku kapsamında da hukuki sonuçlar doğurabilir.

Bu bağlamda, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) kapsamında, haksız fiil olarak tanımlanan silecek kaldırma eylemi, bağımsız bir tazminat talebine neden olabilir.

Bu kanuni düzenleme gereğince, bir kimse hukuka aykırı ve kusurlu bir eylemle başka birine zarar verdiğinde, bu zararı gidermekle yükümlüdür.
Örneğin, bir kişinin aracının sileceklerine ya da aracına zarar veren bir başka kişi, bu eylemi ile zarar vermiş olacak ve dolayısıyla zararın telafisi gerekecektir.

Sonuç olarak, araba sileceklerini kaldırmak, belirli koşullarda ceza davasına konu olabilecek bir eylemdir ve haksız bir fiil olarak tazminat taleplerini de beraberinde getirebilir. Bu nedenle, bu eylem yasalara aykırı olarak nitelendirilebilir ve ilgili yasalar TCK ve TBK’dir.

Yorum yapın